FUNDACJA STYPENDIALNA

                         im. Jana Antoniego Czechnickiego

                          35 - 068 Rzeszów ul. Grunwaldzka  34 /1  tel./fax 0…17 852 -87- 91  

  e-mail: fundacja@res.pl

       

                                                          

 

 

 

 

  Informacja o patronie Fundacji                            

   Janie Antonim Czechnickim

 

   Jan Antoni Czechnicki urodził się w 1922r w Rzeszowie.

Uczęszczał do gimnazjum im.ks.Stanisława Konarskiego przy ulicy 3 Maja w Rzeszowie.

Po wojnie ukończył Akademię Handlową w Krakowie.

Początkowo pracował w Banku Inwestycyjnym w Rzeszowie, następnie w Rzeszowskim

Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego na stanowisku Głównego Księgowego.

Był żonaty, nie miał dzieci, zmarł w 1987r.

Budynek przy ulicy Grunwaldzkiej 34, który obecnie stanowi własność Fundacji, odziedziczył po ojcu Antonim Czechnickim, rzeszowskim kupcu, współwłaścicielu

Firmy Czechnicki-Kraus i S-ka zajmującej się handlem i eksportem nierogacizny

i przetworów rolnych oraz przetworów mięsnych.

 

Antoni Czechnicki działał charytatywnie w Zarządzie Towarzystwa Zaliczkowego

i Kredytowego Spółdzielni z o.o. w Rzeszowie ul. Sokoła 6, które udzielało nisko

oprocentowanych pożyczek rzeszowskim kupcom i rzemieślnikom / obecnie BRE –Bank Rozwoju Eksportu /.

 

 

Strona główna | Regulamin | Statut | Wnioski do pobrnia | O fundatorze | Jak przekazać 1%